Vad handlar terapi om?

Terapi handlar om att lära känna sig själv och sina närmaste

  • Varför tänker jag och handlar som jag gör?
  • Varför reagerar jag som jag gör?
Ibland känns det som om man faller in i samma gamla spår i sina nära relationer, som om man kört fast. Vad kan jag göra för att få mina relationer att fungera bättre?

Många tror att det bara är ”jag/vi” som har det jobbigt. Sanningen är att i alla relationer finns det konflikter. Vi är mer eller mindre utrustade till eller erfarna i att hantera dem på ett sunt sätt. En konflikt, kan man säga, är att var och en ser sin situation ur olika perspektiv eller vinklar. När en person förmedlar sitt perspektiv kan hon möta en annan syn från den andra personen. Mötet upplevs som mer eller mindre behagligt beroende på många olika faktorer.

En nyckel är att lära sig kommunicera med varandra så att båda kan känna sig trygga och förstådda. Problemet är inte att man har olika syn på saker, för det kan vara mycket positivt! Tänk vad tråkigt livet skulle vara om alla tyckte exakt lika om allt!

Problemet ligger ofta i hur man kommunicerar det man ser och hur den andra uppfattar det man kommunicerar. I en konflikt kan man uppleva många olika slags känslor: rädsla, frustration, missförstånd, ilska, depression, hopplöshet, uppgivenhet, skam eller skuld. Dessa känslor gör att hjärnan blir stressad och tappar förmågan att tänka klart. Mötet blir inte sunt eller harmoniskt. Konflikten upplevs negativ när den inte blir löst och det känns som man fastnat i samma gamla spår.

Jesus säger:
Sanningen gör oss fria! Det är verkligen sant när det gäller relationer. Varje individ är unik och kommer från en unik familj och bakgrund. Det finns inte två relationer som liknar varandra.

Vi bär med oss vår egen kultur från barndomsfamiljen in i den nya familjen när vi gifter oss! Det blir en sorts kulturkrock. Det nya paret måste lära sig ett nytt sätt att kommunicera. Ibland uppstår problem som man inte riktigt förstår. När man ser problemet som det verkligen är kan man göra förändringar som löser eller underlättar problemet.

Jesus vill förnya våra tankar med sanningar som upprättar och befriar oss så att vi kan leva i harmoniska relationer. Ett av mina par sade:”Vi vill inte längre ha ett äktenskap som är bra nog. Vi vill ha det bästa vi kan få!”