Foto: Michel Euler, TT

Känslan av att inte duga är vanlig hos så många av oss och många som kommer till Pamela Sjödin-Campbell för samtal undrar – går det att få en sund balans i sitt känsloliv? Som legitimerad psykoterapeut, tror hon att känslorna finns till för att vi bättre ska förstå oss själva.


gabriella mellergårdhAv: Gabriella Mellergårdh
dagen-logotyp-liten

Ibland kommer det som en stilla viskning: Nu behöver jag en kram. Ibland kommer de som en full orkan: Spring för livet! Känslor kan ge liv, de hjälper oss att vara närvarande i nuet men kan också dra upp saker från det förflutna som behöver helas och bearbetas.– En del ser känslor som en fiende, man tänker att man ska bita ihop eller att man minsann inte ska tro att man är något. Andra vill leva höga på sina känslor hela tiden, menar Pamela Sjödin-Campbell.

För att få en sund balans i sitt känsloliv behöver man identifiera sina känslor, bedöma rimligheten i dem och försöka tolka dem för att förstå om de vill säga mig något viktigt.

Men ibland går det snett. Vi hamnar i duktig-fällan. Vi vet hur vi ska vara. Vi tar ansvar. Vi har inga problem. Och med Bibeln i hand tar vi som kristna dessutom avstånd från allt vad starka och negativa känslor heter.

Resultatet blir ett haveri på sikt, den inre hälsan offras på trons altare och det slutar många gånger med att man till slut lämnar tron. Hur kan kärlekens evangelium ge sådana konsekvenser?

– Allt detta är ju så fjärran från vad Bibeln egentligen säger. Känslor är en gåva från Gud för att vi ska bli mer intima med varandra, oss själva och Gud. Det som blir farligt är när vi börjar plocka ut en bibelvers ur sitt sammanhang. Vi måste se helheten i Guds ord, säger Pamela.

Till exempel Paulus uppmaning i Filipperbrevet att vi ska vara ödmjuka och sätta andra högre än oss själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. En sådan mening ryckt ur sitt sammanhang blir livsfarlig för en högpresterande människa som redan lever för alla andra och som får bibliskt stöd för sitt självutplånande.

Här behövs kontexten av Jesus som vill bära min börda och som vill tvätta mina fötter och som dog för min synd och skuld.

Sitter 50 personer och lyssnar på en predikan så finns också 50 olika tolkningar. Har jag växt upp med en psykiskt sjuk mamma eller en alkoholiserad pappa så påverkar det såklart min tillit och tro på Gud. Ett gott budskap från Bibeln kan i praktiken bli till skada för en människa beroende på vad man har med sig i sin ryggsäck av tidigare obearbetade upplevelser och känslor.

– Men jag tror att Gud vill hjälpa oss att hjälpa varandra. Vi kan ställa frågan till varandra: vilka känslor väcks i dig när du hör den här undervisningen? Vi kan hjälpa varandra att få insikter om varför vi känner eller beter oss som vi gör. Känslor är ett bra verktyg när vi lär oss att tolka dem, säger Pamela.

Känslor bär viktig information som hjälper oss att orientera oss fram i livet. Det är känslans främsta uppgift, att tjäna mig, skydda mig och guida mig. Så de är viktiga, menar Pamela.

– Men jag ska inte låta känslan styra mitt liv, till exempel om jag är arg eller rädd. Ilskan och rädslan kan i stället ses som en nyckel till ett underliggande behov. När ilskan sköljer över mig rusar adrenalinet i kroppen och då kan jag inte tänka klart, då behöver jag ta en paus för att inte låta känslorna ta över och leda mig fel.

Men hur vet man var gränsen går för en god känsla och en destruktiv känsla som kan leda oss på fel väg?

Pamela menar att riskerna ofta uppstår när det handlar om väldigt starka känslor – och då ofta i nära relationer.

– Stanna upp och tänk till. Vad är det som gör att jag reagerar så starkt just nu? Försök att förstå och bedöma rimligheten i känslan, säger Pamela.

Till exempel, om ens partner inte kommer till dejten som bestämt är risken stor att man känner sig både arg och ledsen – och oviktig. Är jag inte mer värd? I skarpt läge behöver hormonerna i kroppen lugna ner sig så att jag kan tänka rationellt. Om ens partner glömmer bort en dejt behöver det inte betyda att man är oviktig, men kanske är känslan av att inte duga, eller vara värdefull, något som känns igen från tidigare händelser? Kanske handlar den egentligen om att mina föräldrar inte ville lyssna på mig när jag var barn? Eller att syskon, klasskamrater eller lärare ignorerade mig och förklarade mig som oduglig?

Två vanliga känslor som är mer lågmälda men ändå bär en förödande styrka är skuld och skam. Alla har dem, menar Pamela, och ibland kan de vara ett tecken på ett skavsår i själen som behöver läkas. Många gånger bär vi på känslor av skuld och skam som egentligen inte är våra.

– Nyckeln är att förstå vem som bär ansvaret. Ibland kan jag ha tagit på mig – eller blivit pålagd – skulden för något som inte alls var mitt ansvar. Stanna upp och fråga dig vad som egentligen är sant. Om du bär en egen skuld, ta ansvar för den och förändra ditt beteende så är du fri.

Ibland kommer den friheten med insikten att någon annan faktiskt bär ansvaret, menar Pamela.

Om jag känner att jag har fastnat i en destruktiv känsla, vad kan jag göra för att ta mig ur den negativa spiralen?

– Tankar föder känslor som föder ett beteende. Men tanken är ofta så undermedveten att du inte ens förstår att den finns där. Om du känner en negativ känsla, försök att identifiera tankemönstret bakom. Om du fångar tanken och ser vad den verkligen står för tappar den kraften att styra ditt liv, säger Pamela.

Till exempel den oerhört vanliga tanken jag duger inte. Är det verkligen sant? Jag har ju ett jobb, jag försörjer en familj. Men varför känner jag mig så oduglig då?

– Stilla dig och känn efter i din kropp, var sitter känslan? Och fråga dig själv, när har jag känt den känslan förut? Det kan visa vägen till händelser i det förflutna som du behöver göra upp med. Kroppen är laddad med förnimmelser, känslor och information som kan hjälpa oss på vägen till ett helt liv.

– Och jag tror av hela mitt hjärta att Gud vill hela oss på det här området.

Fakta:

Känslor

Vi har både medfödda känslor och inlärda känslor.

Det vi ser som goda känslor frisätter måbra-hormoner oxytocin och dopamin i kroppen, negativa frisätter stresshormonerna kortisol och adrenalin.

Forskare har identifierat ett antal grundkänslor som är likadana för alla människor: glädje, förvåning, rädsla, ilska, sorg/ledsamhet, äckel, intresse/nyfikenhet, avsky och skam.

Känslor kan vara vaga, knappt märk­bara men också så starka att de tar över vårt medvetande, positivt eller negativt. Vissa är undermedvetna men så pass starka att de påverkar vårt beteende.

Syftet med känsloprocesser är att styra vårt beteende.

Prata känslor inom familjen

Pamela Sjödin-Campbell, legitimerad psykoterapeut, menar att Disney Pixar-filmen ”Insidan ut” är lika bra för vuxna som barn. ”Titta på filmen tillsammans och prata om den efteråt”, tipsar hon.