Kär – En bok om längtan efter närhet 

Vem är jag? Hur förbereder jag mig för ”den rätta”? Är snygg bäst? Vad är sunda gränser? Sambo, äktenskap eller singelliv? Vad är otukt? Hur ska vi se på onani?

Relationer, kärlek och sex är ord som väcker nyfikenhet och längtan – men också frågor och frustration. Författaren ger vägledning kring några av de viktigaste områdena i en ung människas liv. En kristen livssyn med personliga erfarenheter ligger till grund för boken.

Pamela Sjödin-Campbell är leg. psykoterapeut med magisterexamen i psykologi samt i äktenskaps- och familjeterapi. Hon är uppvuxen i Kalifornien, har arbetat som missionär i Tanzania och driver nu sitt företag Äktenskap & familj i Fokus

 

Recensioner

Nya Musik 

WordPress

Kyrka & Folk – NR 17, 26 April 2007, 84 ÅRG.


Bibliotekstjänst – 2007 

De kristna värderingarna vad gäller sex och samlevnad kan i dagens samhälle kännas mycket aparta. Psykoterapeuten Pamela Sjödin-Campbell tar i sin lilla skrift upp de vanligaste frågorna och funderingarna kring kärlek och relationer. Hon skriver utifrån en traditionell biblisk grund.

Till exempel anser hon att samlag hör hemma inom äktenskapet och att man bara ska ha sex med den man vill dela livet med. Hon skriver klokt och inkännande om hur svårt det kan vara idag och ger exempel både ur sitt eget liv och ur andras.

Stor vikt läggs vid att våga vara den man är, inte minst i förhållande till rådande ideal. Hon betonar också starkt förlåtelsens betydelse. I slutet av boken finns många bra Internetadresser, bl.a. om man utsatts för övergrepp, och några litteraturförslag.

Boken är av intresse för kristna ungdomar men också för den som snabbt och lättillgängligt vill få kunskap om den traditionella kristna synen.

– Anna Ehde Malmberg, Bibliotekstjänst