Varje människa behöver bli bekräftad i sina upplevelser och känslor. Jag vill möta var och en och hjälpa dig att förstå dina behov till ande, kropp och själ. Det är nödvändigt att komma ihåg att livet handlar om fler än en själv. Det finns svar på de flesta behov när vi samarbetar och söker det bästa för alla. Vi kommer att arbeta mycket konkret, som ett team. Jag har ett unikt sätt att arbeta där jag utgår från flera olika perspektiv.

Vem riktar jag min tjänst till?

Jag arbetar främst med par och familjer, men tar även emot enskilda. När jag tar emot en enskild person vill jag gärna bjuda in någon annan i familjen för att ge stöd och även andra synvinklar. Det är viktigt att familjen hjälps åt att bringa helande och upprättelse. Jag arbetar med människor som till exempel upplevd relationssvårigheter, kommunikationssvårigheter, utmattningssymtom, utbrändhet, tvångstankar och incest. Jag utför intimitetsterapi, sexterapi, äktenskapsföreberedelser för par, äktenskapsterapi, familjeterapi och gruppterapi.

Systemperspektiv:

Ingen är ensam även om man kan leva ensam. Alla påverkas av många olika relationer. Varje människa är en del av ett större system. Vad i systemet går att ändra på för att leva mer harmoniskt?

Kristet perspektiv:

Jesus älskar oss, Han har en plan för oss, och Bibeln är Hans Ord som vägleder oss genom livet. Jag ber konkret varje gång vi träffas.