Pamela Sjödin-Campbell

 

Under drygt 20 år har Pamela drivit privatmottagningen ”Äktenskap och Familj i Fokus.”  Hon har arbetat med enskilda, par och familjer. Klienter har behandlats för bland annat trauma och utbrändhet med behandlingsmetod en EMDR (https://www.emdr.se)

Pamela är amerikansk och svensk medborgare. Hon kom till Sverige 1978. Hon har även arbetat som missionär i Tanzania och leder för närvarande ett projekt i barnbyn Kidilo.

 

 

Nuvarande verksamhet:

Pamela håller seminarier inom ämnet ”relationer”. Hon predikar och berättar även från sitt liv. Hon talar bland annat på personaldagar, församlingshelger, ungdomsgrupper, skolor, organisationsträffar och kvinnofrukostar.

Möjlighet till handledning eller coaching finns för arbetslag, chefer, församlingsledare, vårdpersonal, präster/pasorer och terapistuderande.

Böcker

Pamela är författare/medförfattare till tre böcker. Mer information om dem kan du hitta nedan

Kidilo – kitabu kuhusu urafiki

 

boken kidilo

Hazina ya Hekima.

 

 

Äktenskap & Familj i Fokus grundades 2001

Visionen har varit att erbjuda terapi på kristen grund med möjlighet till bön och biblisk vägledning med en tro på förlåtelse och helande genom Jesus Kristus. I Sverige idag ser vi att fler än 50 % av alla äktenskap slutar i skilsmässa, vilket leder till varierande samhällsproblem där familjemedlemmarna mår dåligt på olika sätt.

Det finns inga perfekta äktenskap eller familjer, men för att få relationerna att fungera ”lagom” bra behövs en hel del arbete. I skolan finns inga kurser som förbereder oss för ett av livets viktigaste beslut. Därför behöver vi börja sätta äktenskap och familj mer i fokus.

Helt perfekta relationer finns inte för att vi är människor som känner och reagerar mot olika saker. Tillräckligt bra fungerande äktenskap är den bästa platsen för barn att växa upp. Där lär man sig att livet innehåller både positiva och negativa upplevelser. Barn lär sig att hantera verkligheten genom att observera hur föräldrar och andra lever sina liv. Man tränar sig i att lösa problem genom att gå igenom problematiska situationer. Varje familj har ett unikt sätt att se på och lösa problem.

Varje familj har sina egna unika styrkor och brister. I terapi kan man lära sig att se på sin familj med sunda och konstruktiva ögon. Man får hjälp att träna upp styrkorna och lär sig att hantera bristerna. Målet är att bygga upp familjen och skapa sunda, harmoniska relationer.

Idag håller hon föreläsningar för större grupper som skrivet under rubriken ”Nuvarande verksamhet” ovan.

 

Företagsnamnet:

Namnet är en kallelse till oss alla. Gud vill att vi sätter våra äktenskap och familjer i fokus. Paulus beskriver i Efesierbrevet 5 Jesu Kristi oerhörda kärlek till sin kyrka – Hans kropp på jorden. Paulus jämför Jesu kärlek till kyrkan med den kärlek som Gud vill att vi ska erfara i äktenskapet. Ditt äktenskap och din familj är dyrbara för Jesus!

Familjen ser annorlunda ut idag än för 50 år sedan. Alla människor har viktiga relationer som påverkar livet, även de som lever ensamma. Dina relationer är viktiga för dig och för Jesus. Herren längtar efter att få hela, upprätta och välsigna dig i dina relationer.