Behandlingar

Kognitivt och psykodynamiskt:

Kognitivt arbetar vi för att se hur var och en i familjen tänker och hur man kan samarbeta för att leva mer harmoniskt. Psykodynamiskt arbetar vi genom att försöka förstå varför var och en reagerar som de gör.

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) är en terapi som gör det möjligt för människor att få läkedom från olika symptom och känslor som orsakats av störande livserfarenheter. Upprepade studier visar att med hjälp av EMDR-behandling kan människor uppleva stora lättnader och befrielse från allvarlig och känslomässig smärta som tidigare har krävt många år i terapi. EMDR visar att hjärnan kan läka sig själv från psykologiskt trauma precis som kroppen återhämtar sig från ett fysiskt trauma. Vissa trauman låser sig i hjärnan. De påverkar hur personen tänker och lever idag och det blir svårt att förstå att det som hände redan är över.

Under behandlingen använder terapeuten bilateral stimulering som hjälper klientens ögon röra sig på ett sätt som liknar REM sömn (Rapid Eye Movement). Under tiden bearbetar klienten minnesbilderna, tankarna och kroppsliga förnimmelserna som hör ihop med det störande minnet. EMDR-behandlingen hjälper hjärnan förvandla betydelsen av de smärtsamma händelserna. Klientens hjärna ser tydligare att minnet är i det förflutna, att det är ingen fara nu och att hon förmår att välja hur hon vill tänka istället för tanken som har bundet henne tidigare. Klienten uppfattar att hon är fri och upplever att hon har makt över sitt liv här och nu.

Hur lång tid tar terapin?

Jag vill träffa mina klienter en gång i veckan i minst 10 veckor. Varje session är 45 minuter. Vid behov kommer vi överens om fler träffar. Terapi är mycket individuellt. Enskild terapi tar oftast längre tid än par- och familjeterapi.

<h2>Kontakt</h2><!-- [et_pb_line_break_holder] -->Skicka gärna ett mail om du vill boka en tid, har frågor eller vill veta mer om hur jag arbetar. <br>Det går också bra att ringa 0702-76 77 50<br><!-- [et_pb_line_break_holder] -->[wcp_contactform id="wcpform_1"]