Välkommen till Äktenskap & Familj i Fokus

Par och samtalsterapi i Jonsered

Pamela Sjödin-Campbell

Pamela arbetar främst med par, familjer och med enskilda. Hon har även seminarier kring ämnet relationer. Möjlighet till handledning eller coaching finns för chefer, vårdpersonal, präster samt terapistuderande.

Det behöver inte alltid handla om stora problem för att man ska söka hjälp och stöd via psykoterapi. Man kan också söka terapi för att förkovra eller förbättra sina nära relationer.

Ett redan mycket lyckligt par sade en gång att de ville gå i terapi för att

”man kan alltid få det bättre!”

Äktenskap & Familj i Fokus